Over mij

Rob - over mij

Tijdens mijn dienstplicht werd mij de kans geboden om in beroepsdienst te gaan. Aangezien ik uit een militair nest kom – mijn vader was ook beroepsmilitair – was de keus snel gemaakt, mede ook omdat het militaire leven me goed beviel. 

Aanvankelijk zou ik naar de Koninklijke Militaire School gaan in Weert, maar omdat er al een sollicitatieprocedure liep om rijinstructeur te worden bij de KL ging dat niet door.

In februari 1974 werd ik toegelaten om de opleiding tot rij- en onderhoud instructeur militaire motorvoertuigen te kunnen volgen. Dat gebeurde op de Rij- en Tractie School (Constant Rebequekazerne) te Eindhoven. 

In september 1974 deed ik eindexamen, met gunstig resultaat, voor de categorieën C-E (vrachtauto + aanhangwagen) en D-E (autobus + aanhangwagen) volgens de zogenaamde Methodische Rijinstructie. 

Van september 1974 tot en met 1981 ben ik werkzaam geweest als rijinstructeur op de Pontonnierskazerne te Keizersveer. Niet alleen als militair maar ook als burger omdat je in die tijd niet alleen het militaire diploma kreeg uitgereikt maar ook het Instructeursbewijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zodoende heb ik ook rijles gegeven in de burgermaatschappij. 

Na voldoende aantal jaren gefunctioneerd te hebben als rijinstructeur, werd ik in februari 1982 toegelaten tot de Koninklijke Militaire School te Weert, waar ik werd opgeleid tot beroepsonderofficier bij de Koninklijke Landmacht. 

Nadat ik de dienstvak-technische opleiding Militair Geneeskundige Dienst met goed gevolg had afgerond werd ik geplaatst als instructeur op het toenmalige Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst te Hollandsche Rading, nu Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen. 

Vanaf 1983 tot en met juli 2009 heb ik diverse functies vervuld, maar de rode draad in mijn militaire carrière is toch wel het opleiden geweest. Kennelijk is het opleiden een vak wat mij erg goed bevalt. Heb dat bijna 36 jaar gedaan bij de KL. 

Het is een vak waar ik heel veel plezier aan beleef. De opleidingen Algemene Instructiebekwaamheid, Hogere instructiebekwaamheid en Senior Instructeur heb ik met gunstig gevolg afgerond. 

Omdat je als militair op 55-jarige leeftijd met vervroegd pensioen gaat ging ik mij in 2008, één jaar voor mijn pensioen, beraden wat ik na mijn militaire carrière zou gaan doen want ‘stilzitten’ is voor mij geen optie. 

Ne vele gesprekken en adviezen met oud-collega’s ben ik uiteindelijk weer terecht gekomen in de rijschoolbranche. In 2008 moest ik, wettelijk gezien, mijn oude Instructeursbewijs omzetten in de zgn. WRM bevoegdheid. 

Het oude Instructeursbewijs was niet meer geldig, tenzij je een applicatiecursus met goed gevolg had afgerond. Die applicatiecursus heb ik gevolgd en met gunstig resultaat afgerond.

Heb dus sinds 2008 weer mijn WRM bevoegdheid om rijles te geven. 

Op advies van een oud-collega ben ik docent WRM geworden en geef sinds 2008 les aan toekomstige rijinstructeurs. 

Omdat ik bij Defensie opleidingen en cursussen heb gevolgd op het gebied van lesgeven, begeleiden en coachen en daardoor veel ervaring heb opgedaan, kan ik deze expertise heel goed gebruiken in mijn huidige functie als docent WRM.